Konferens – Byt miljö för en dag

När det gäller konferens så finns det två alternativ, antingen att åka iväg på en konferens med övernattning i några dygn, eller så kan man välja dagkonferens istället. På en dagkonferens åker man inte så långt bort, men befinner sig ändå utanför kontoret, ofta i en inspirerande och annorlunda miljö för att ge ny input samtidigt som man kommer från vardagens göromål på kontoret. Men hur vet man vad man ska välja? En konferens med övernattning eller en dagkonferens?

Fördelar och nackdelar med dagkonferens

En av fördelarna med dagkonferens är att det blir betydligt billigare än en konferens med övernattning, detta förstås för att man slipper kostnaden för boendet för konferensdeltagarna. En annan fördel är att det är större chans att alla medarbetare kan följa med på en dagkonferens än på en konferens med övernattning. Att åka bort på konferens flera dagar med övernattning kanske inte är möjligt för exempelvis småbarnsföräldrarna, och då är det risk för att de inte följer med alls, eller att de måste åka hem på eftermiddagarna då ordinarie arbetstid skulle ta slut, och då hamnar de utanför eftersom de missar kvällsaktiviteterna. På en dagkonferens hamnar ingen utanför på det sättet. Bland nackdelarna hittar man dock att det som får stryka på foten förstås är det som skulle ha varit kvällsaktiviteter. Det är ofta på kvällarna som de informella samtalen sker, det är då som medarbetarna lär känna varandra bättre och gruppgemenskapen stärks. En dagkonferens kan också kräva lite logistik i form av transporter och mat under dagen.

Byt miljö för en dag

Att anordna en dagkonferens är en smart sak för ett företag. Att få byta miljö gör mycket för företagets och för de anställdas utveckling. Samtidigt gör det att mötestiden blir väldigt effektiv till skillnad om ni istället hade stannat kvar på kontoret och haft telefoner ringande och kunder springande hela tiden. Nu kan ni istället lägga all fokus på det som det är tänkt att konferensen ska handla om. Dessutom bidrar konferensens nya miljö till ökad inspiration. En dagkonferens kan till exempel arrangeras på en herrgård, ett slott eller en spa-anläggning. Även om ”bara” åker över dagen så blir man bortskämd under ett par timmar, speciellt på Thoresta Herrgård. Här står maten, gästen och ert möte i fokus. Precis så som en konferens på ett konferenshotell ska vara.