Bygdeboken Konferens

Hitta en perfekt konferens!

Är det tid för bolagets årliga konferens, eller vill ni stärka teamkänslan i personalgruppen? Kanske är det hög tid att hitta lokal för bröllop, eller vanlig eskapism i form av en romantisk helg? Oavsett vad för lokalbehov ni upplever kan ni få rekommendation och tips via bygdeboken. En webbplats för möten och konferens!

Konferensanläggningar för privat fest

Det finns ingenting som hindrar från att anordna privata fester och sammankomster i konferenslokaler! För många är just dessa anläggningar och större mötesrum förträffliga när det gäller fest. Om man vill befinna sig mitt i stan är det nära till kommunikationer och barer med hotell och aktiviteter överallt. Många väljer dock att lämna staden bakom sig för att bjuda med sig gästerna till en anläggning utanför stadsvimlet. De herrgårdar, slott och mötesanläggningar som står till buds, har allt ifrån kök till festlokaler, hotellrum och inte sällan både gym och spa!

För bra tips på anläggningar som vänder sig till privatpersoner såväl som till bolag, kan du titta på bygdeboken. Denna webbplats förändras och utvecklas oavbrutet för att vara en resurs både när det gäller bokning för företag och privatpersoner.

Restaurang

Det spelar ingen roll ifall ni har önskemål om specialkost, eller om det finns komponenter ni bestämt vill inkludera i frukost eller kvällsmat. Det mesta är fullt möjligt att förverkliga med framförhållning. Internationellt sett håller svenska konferensanläggningar en mycket hög nivå och köksteamet är ofta namnkunniga matlagare vars träffsäkerhet är omtalad! Under kontakt med bokningsföretag och konferensanläggning, är det ofta uppskattat med tidig information om allting som går utanför det vanliga. Inte minst för att råvaror skall hinna köpas in och komponeras till någonting smakfullt och estetiskt. De välkända konferensanläggningar som finns utanför svenska städer är måna om sitt varumärke och önskar servera någonting utsökt även till den med önskemål om speciell mat.

Syfte och resultat vid er konferens

För att kunna följa upp sin vistelse och hitta områden som kan förbättras för nästa år, är det viktigt att ha mätbara resultat. För detta krävs en analys av nuläget och en lista med enkla och tydliga mål som efter avfärd kan utvärderas. Se till att under förarbetet till er konferens nå en reell möjlighet till uppföljning! Detta är inte bara någonting som rutinmässigt genomförs för att se om besökare var nöjda. Det är ett arbetsdokument som kan ligga till grund för verksamhetens rutiner och valmöjligheter i framtiden. De som tidigt hittar koncept och anläggningar som fungerar, har ofta större avkastning efter konferensen och kan hitta tekniker för att jobba med såväl konflikter som implementering, introduktion av medarbetare och chefer, eller rekreation.

Det är viktigt att också förvissa sig om att ingen hamnat utanför. En konferens lämnar viss tid till egen reflektion och umgänge som inte schemalagts. Här finns risken att någon drar sig undan och upplever alienering. Samtliga deltagare skall ha full möjlighet till återhämtning i det egna rummet eller utomhus, men viktigt är att det inte handlar om ofrivilligt utanförskap.

Utvärdera konferenser

Vid utformning av de resultat och mätpunkter som ligger till grund för uppföljningen, är det viktigt med små delmål. Allt för stora kategorier och resultat kan inte följas upp utan blir värdelösa. Under en konferens finns en rad olika möten som bör tas upp var för sig. Det professionella-, sociala-, semiprofessionella-. och spontana mötet är olika upplevelser.

Förhoppningen är att ni skall hitta ett upplägg och en mötesform som gynnar er verksamhet och som också innebär bra rutiner för uppföljning, och konferensvistelser!