Överfallslarm användbara i händelse av rån

Ett överfallslarm ger medarbetarna i till exempel en butik eller en bank möjlighet att diskret tillkalla hjälp. Detta är framför allt väldigt användbart i händelse av ett rån. För även om butiksrån inte är fullt lika vanligt förekommande som personrån är butiksrånen generellt sett grövre. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) menar nämligen att skjutvapen används flitigare när det är butiker som rånas och inte privatpersoner.

Rånaren kan enklare gripas om medarbetarna kan larma diskret

Ett rån av en butik är en väldigt traumatisk händelse. Den påverkar både den enskilde medarbetaren som själva företaget på ett väldigt påtagligt sätt. En sådan händelse kan sätta djupa känslomässiga spår hos personalen och kan i värsta fall vara förknippad med våldshandlingar. Dessutom drabbas även butiken ifråga ekonomiskt av händelsen.

Ett sätt att stärka säkerheten i butiken och skydda sig mot denna typ av händelser är att införskaffa ett överfallslarm. Genom att investera i ett sådant larm ger du nämligen butikens medarbetare möjligheten att larma en larmcentral på ett tyst och diskret sätt.

Detta gör att polis och väktare kan kallas till platsen, förhoppningsvis helt utan att rånarna upptäcker det eller förvarnas om detta. Därmed är sannolikheten högre att de faktiskt grips. Dessutom ger larmet personalen en extra trygghet som gör att arbetsplatsen känns lite tryggare.

Därför är överfallslarm ett bättre alternativ än ett telefonsamtal

Du kanske tänker att din butik inte behöver ett överfallslarm, att det går lika bra att ringa ett telefonsamtal om så krävs? Men det finns flera anledningar till att så inte är fallet:

  • Mobiltelefoni erbjuder inte ett tillfälligt sätt att tillkalla hjälp i en nödsituation. Till exempel kanske personalen inte har mobiltelefonen på sig i just det ögonblick då en akut situation uppstår. Och att springa och hämta telefonen är inte alltid ett bra alternativ.
  • En medarbetare som ringer ett telefonsamtal riskerar att förvärra situationen. Till skillnad från ett tyst larm kan det vara väldigt uppenbart att en medarbetare försöker kalla på hjälp via telefon. Om en rånare upptäcker detta riskerar hela situationen att eskalera. Därför är detta inte att rekommendera utan det är mycket bättre om personalen kan tillkalla hjälp på ett mer diskret sätt!