Vanliga frågor kring att hyra / rekrytera psykolog

Behöver verksamheten rekrytera psykolog snabbt? Då kan ett bra alternativ vara att välja en psykologkonsult, som vanligen hyrs ut via bemanningsföretag. Detta passar för både korta och längre perioder och kan vara en bra lösning vid många olika tillfällen. Nedan följer några vanliga frågor och svar kring att hyra en psykolog, där svaren är hämtade från just ett bemanningsföretag.

Hur mycket kostar det att hyra / rekrytera psykolog?

Det är svårt att ange ett exakt pris för vad det kostar att rekrytera psykolog via ett bemanningsföretag, då det finns flera avgörande faktorer. Saker som påverkar kostnaden är bland annat vilken typ av uppdrag det gäller, samt vilken kompetens som efterfrågas.

Görs några kontroller av konsulterna innan uthyrning?

Psykologkonsulter kontrolleras alltid innan dom rekryteras ut till olika inrättningar, bland annat mot IVO och Socialstyrelsen. Yrkeslegitimation och eventuella specialistbevis kopieras och i vissa fall kontrolleras även belastningsregistret. Utöver dessa kontroller kontaktas även ett flertal referenser.

Vilka fördelar finns med att hyra en konsult?

Det finns flera fördelar med att rekrytera psykolog för olika uppdrag från ett bemanningsföretag, bland annat:

  • Tryggt och säkert
  • Flexibel och snabb lösning
  • Stort utbud av kompetenser

Vad händer vid missnöje?

Om den inhyrda psykologkonsulten inte lämpar sig för dom tänkte arbetsuppgifterna, eller om missnöje uppstår av annan anledning, går det alltid att avbryta uppdraget. I sådana fall betalas bara den tid som psykologen har arbetat.

Vilka kompetenser finns att tillgå?

Exakt vilka kompetenser som finns att tillgå kan variera, beroende på vilka konsulter som är tillgängliga vid det aktuella tillfället för rekryteringen. Det är dock vanligt att det finns psykologer med olika lång erfarenhet från olika typer av inrättningar och det brukar även finnas specialistkompetenser att tillgå om det skulle behövas.

För vilka tillfällen passar det att hyra en psykologkonsult?

Att rekrytera psykolog via bemanningsföretag kan vara en bra lösning vid flera olika tillfällen – till exempel när det inte går att få tag i rätt kompetens till rätt plats. Det kan även vara ett alternativ när någon är tjänstledig, föräldraledig eller borta från sin tjänst under en period av andra anledningar. Även under långdragna rekryteringsprocesser kan en konsult vara lösningen under tiden.

Observera att svaren ovan är hämtade från ett bemanningsföretag och att svaren därmed kan skilja sig beroende på vem som svarar.