Kick off startar året

En kick-off brukar vanligtvis hållas i samband med att ett nytt verksamhetsår tar vid och det är nu personal och ledning samlas för att förbereda inför kommande utmaningar. Det är också nu som man brukar hitta på roliga aktiviteter tillsammans som både ett bevis på uppskattning från ledningens sida och som även fungerar som en del av grupparbetet för att förstärka sammanhållningen. En kick-off kan utföras på en mängd olika sätt och egentligen så finns det inga direkta rätt och fel. Däremot finns det bättre och sämre kick-offer beroende på vem man frågar. Det viktiga med en kick-off är att den ska fylla sitt syfte och vilket syfte man har med en kick-off beror givetvis på vilket företag som det handlar om. Om man lyckas förmedla syftet med kick-offen och få deltagarna med på tåget så är sannolikheten större att kick-offen blir lyckad.

Syftet

Syftet med en kick-off kan bland annat vara att stärka gruppgemenskapen genom att motivera och inspirera personalen. Det kan även vara att informera och utbilda personalen i nya arbetssätt och inte sällan är syftet med en kick-off att göra båda delarna. En lyckad kick-off är en kick-off där personalen är delaktig och införstådd med kick-offens syfte och mål. Bara då blir utfallet som man önskat och förväntat sig. Därför gäller det för ledningen att vara tydlig med varför man håller kick-off och vad som är ett önskvärt resultat. Det gör det lättare att få till en öppen kommunikation för att tillsammans nå ett gemensamt mål. Syftet med en kick-off ska alltså klargöras i förväg och därför krävs planering från ledningen sida.

Planeringen

Det är ledningen som planerar en kommande kick-off. Under planeringsstadiet gå ledningen igenom syfte och mål och utformar en kick-off utifrån dessa. Är målet att stärka gruppens sammanhållning är en gruppaktivitet att rekommendera, medan en föreläsning kan vara att rekommendera om syftet är att inspirera, informera och motivera de anställda. Att använda sig av en aktivitet kan man även göra för att presentera nya arbetssätt och många företag använder sig av rollspel för att utbilda sin personal. Aktiviteter behöver därför inte enbart syfta till att stärka gruppsammanhållningen, utan kan även användas i utbildningssyfte. Har man valt att informera och utbilda med föreläsning kan det vara en god idé att låta personalen koppla av med en lugnare aktivitet under kvällen. Det finns gott om aktiviteter, både aktiva och mer avkopplande aktiviteter, att välja bland inför en kick-off.

Välj en konferensanläggning som ni känner skapar rätt känsla för kick-offen. Är man ute att sätta teman på konferensen så kan Villa Aske vara ett bra alternativ. Det erbjuder bl.a. italienskt tema med maffia. Ett roligt sätt att piffa upp stämningen.