Snacket kring konferenser i Stockholm är hett

Det har blivit allt vanligare att man håller sina möten och konferenser genom internet och via så kallade “videokonferenser”. Detta har i sin tur bidragit till att allt färre företag har fysiska möten och konferenser med varandra, och speciellt synbart är detta i Stockholm.

Stockholm räknas oftast som en av Sveriges städer med mest fokus kring teknologi och som alltid har de senaste teknologiska sakerna. I och med detta har allt fler företag kring Stockholm börjat använda sig av videokonferenser och håller på så sätt kontakten med sina partners på det sättet.

På grund av denna teknologiska utveckling minskar de traditionella konferenserna där man möts i ett rum och pratar om det som är aktuellt att ta upp, iallafall om man ska tro på det som skrivs på sociala medier och diverse tidningar på internet. Snacket kring konferenser i Stockholm är nämligen glödhett just nu och drar till sig många åsikter.

På sociala medier pågår den heta debatten kring om man helt bör avskaffa och avveckla de traditionella konferenserna. Kanske enbart satsa på den nya teknologin, som innebär att man kan hålla en konferens med andra från i stort sett vart som helst så länge man har tillgång till internet och någon form av utrustning, som kan ansluta till de andra deltagarna i mötet.

Vad som kommer att hända i framtiden, om de vanliga konferenserna kommer försvinna och de mer teknologiska mötena kommer att ta över, är svårt att säga i dagsläget. En sak är säker, och det är att det just nu är ett väldigt hett ämne som har dragit till sig stor uppmärksamhet den senaste tiden, då det har diskuterats flitigt på sociala medier. Både förespråkarna och de lite mer negativt inställda har bra argument om varför det ena är bättre än det andra, och troligtvis kommer den här debatten endast att fortsätta bli mer aktuell, och kommer troligtvis inte bli mindre aktuell framöver.