Skillnaden mellan coworking och kontorshotell

Det är idag vanligt att kontorshotell erbjuder ”hot spots” eller ”öppna platser”. Det innebär öppna lokaler där företagare kan sätta sig och jobba en dag varpå dator och all arbetsmaterial packas ner och tas hem när dagen är slut. På denna punkt finns likheter mot coworking – men coworking erbjuder så mycket mer. I följande jämförelse har ett företag inom cowork ställts mot ett kontorshotell i Göteborg för att skillnaderna ska bli tydligare.

Kontorshotell

 • Öppen arbetsplats
  På kontorshotell går det att boka en öppen arbetsplats eller eget kontor.

 • Jobba själv
  Få tillgång till en arbetsplats där du inte blir störd. På gott och ont.

 • Ofta längre kontraktstider
  De granskade företagshotellen i Göteborg hade alla en bindningstid på ett flertal månader upp till ett år.

Coworking

 • Öppen arbetsplats
  Inom coworking kan en öppen arbetsplats likväl som ett kontor bokas. På denna punkt är det alltså ingen skillnad.

 • Jobba när du vill
  En skillnad är att tillgång till lokalerna är dygnet runt – vilket inte alltid gäller för kontorshotellen.

 • Event
  Oavsett vilket coworking team som man ansöker om i Göteborg så ingår event. Det är en del av konceptet som innebär att medlemmarna kan ha allt från ölprovarkvällar till fotbollsmatcher tillsammans. Det handlar om att bygga nätverket, skapa gemenskap och ett förhållningssätt som gynnar affärerna mer än enbart via bokade säljmöten.

 • Medlem
  Företagskontor hyrs via kontrakt. Coworking jobbar med medlemmar. Det är fundamental skillnad utifrån att medlemmar jobbar tillsammans och är med och bygger upp det som delas.

 • Lounge och nätverkande
  De som jobbar inom coworking kommer till en arbetsplats som har lounge, café och en kreativ plats att vara på. Det är inte bara en arbetsplats med ett skrivbord. Gör det skillnad i förhållningssätt, arbetssätt och nätverkande? Ja, det anser i alla fall de som valt att jobba på detta sätt. Det betyder självklart inte att alla företag har förutsättningar för att kunna ha kontor och verksamhet inom coworking men många har det.

 • Flexibelt kontorsbehov
  Ditt behov idag – är inte ditt behov imorgon. Att då skriva på ett avtal som löper under ett eller flera år kan kännas som att man ”binder upp sig” för länge. Även detta har man tagit vara på inom coworking och skapar en så flexibel arbetsyta som möjligt. Sitt i öppet landskap, på ett kontor eller inom annan lösning.